Indochina Plaza

Indochina Plaza Nội dung thực hiện:
- Cung cấp 04 máy: Trong đó 2 máy 1000kVA và 2 máy 1250kVA
- Hòa đồng bộ 04 máy trên với nhau
- Cung cấp và lắp đặt phòng chống ồn cho 04 máy trên

Date: 17-04-2011 

Nội dung mới hơn
Nội dung cũ hơn