BMS

BMS là gì?

BMS : Building management system, là hệ thống quản lý, theo dõi, giám sát các thiết bị vận hành có trong tòa nhà, phân xưởng hay nhà máy sản xuất, nhằm đơn giản hóa tối đa việc giám sát, vận hành bằng nhân lực, đem lại sự thuận tiện, chính xác cho bộ phận quản lý.

Khái quát về hệ thống BMS :

BMS :  Building management system, là hệ thống  quản lý, theo dõi, giám sát các thiết bị vận hành có trong  tòa nhà, phân xưởng hay nhà máy sản xuất, nhằm đơn giản hóa tối đa việc  giám sát, vận hành bằng nhân lực, đem lại sự thuận tiện, chính xác cho bộ phận   quản lý.

 

BMS - AZBIL  :  Trên thực tế cho thấy, ngày nay việc theo dõi, giám sát vận hành các thiết bị có trong 1 tòa nhà hay phân xưởng nhà máy nào đó trở nên phức tạp, việc giám sát vận hành các thiết bị đó cần phải có một lượng không nhỏ nhân lực mà trong đó, độ chính xác và an toàn chưa cao, vì vậy AZBIL  đã nghiên cứu và đưa ra dc giải pháp phù hợp với nhu cầu hiện nay, đó là hệ thống BMS - AZBIL

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Cấu trúc hệ thống :

 

                               

                   Chỉ cần duy nhất 1 cửa sổ hiển thị, có thể theo dõi  điều phối tất cả các hoạt động của tất cả các hệ thống thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Sơ đồ cấu trúc cơ bản của hệ thống BMS :

 

 

 

 

·         Sơ đò cấu trúc hệ thống BMS – Azbil :

Date: 21-04-2011 

Nội dung cũ hơn