Crown plazaNội dung thực hiện:
- Cung cấp 04 máy 2200kVA
- Đưa 04 máy trên xuống tầm hầm 2 của tòa nhà
- Hòa đồng bộ 04 máy trên với nhau
- Cung cấp và lắp đặt phòng chống ồn, hệ thống khí xả, hệ thống lưu thông gió từ tầng hầm 2 lên cho 04 máy trên

Date: 29-04-2011 

Nội dung mới hơn