Indochina PlazaNội dung thực hiện:
- Cung cấp 04 máy: Trong đó 2 máy 1000kVA và 2 máy 1250kVA
- Đưa 04 máy vào tầng hầm của tòa nhà
- Hòa đồng bộ 04 máy trên với nhau
- Cung cấp và lắp đặt phòng chống ồn, hệ thống ống xả, hệ thống lưu thông gió cho 04 máy trên
- Cung cấp hệ thống nhiên liệu cho 04 máy trên

Date: 29-04-2011 

Nội dung mới hơn
Nội dung cũ hơn