Mipec TowerNội dung thực hiện:
- Cung cấp 03 máy 2000kVA, đưa máy vào tầng hầm của tòa nhà
- Hòa đồng bộ 03 máy trên với nhau
- Cung cấp và lắp đặt phòng chống ồn, hệ thống ống khói bọc bảo ôn, hệ thống lưu thông gió cho 03 máy trên
- Cung cấp hệ thống nhiên liệu cho 03 máy trên

Date: 29-04-2011 

Nội dung mới hơn
Nội dung cũ hơn