The Manor
Nội dung thực hiện:
- Cung cấp 03 máy 2000kVA,
- Hòa đồng bộ 03 máy trên với nhau
- Cung cấp và lắp đặt phòng chống ồn, hệ thống ống xả, hệ thống lưu thông gió cho 03 máy trên
- Cung cấp hệ thống nhiên liệu cho các máy phát điện

Date: 29-04-2011 

Nội dung cũ hơn