Dịch vụ cung cấp

Ngoài cung cấp các thiết bị nhập khẩu, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ đi kèm khác:
- Dịch vụ làm trạm điện, tủ điện, tủ chuyển nguồn ATS
- Dịch vụ lắp đặt, đưa máy vào vị trí lắp đặt, đấu nối hoàn thiện toàn bộ hệ thống
Chúng tôi đã từng đưa những máy lớn tới 2200KVA vào những vị trí phức tạp như Crown Plaza ( vị trí tầng hầm 2); dự án Vipco ( tầng 17 của tòa nhà)......
- Dịch vụ làm phòng chống ồn, vỏ chống ồn, vỏ chống ồn dạng Container
- Dịch vụ làm tháp tản nhiệt Cooling Tower ( dự án VMS Mobile fone....)
- Dịch vụ làm Remote Radiator
- Dịch vụ làm hệ thống thoát khí, xả khí
- Dịch vụ làm hệ thống cung cấp nhiên liệu cho máy phát, bồn dầu, đường ống cấp dầu từ bồn dầu tới máy phát điện
Dưới đây là hình ảnh một số dự án Ban Mai đã và đang thực hiện:Date: 09-05-2011