Thùy Dương PlazaNội dung thực hiện:
- Cung cấp: 03 máy 1000kVA
                     02 máy 1250kVA
                     01 máy 1500kVA
- Hòa đồng bộ 02 máy 1000KVA với nhau
- Cung cấp và lắp đặt phòng chống ồn, hệ thống ống xả, hệ thống lưu thông gió cho 06 máy trên
- Cung cấp hệ thống cấp nhiên liệu cho các máy trên

Date: 16-05-2011 

Nội dung cũ hơn