Viet Tower(Parkson)


Nội dung thực hiện:
- Cung cấp 02 máy 1500kVA; 01 máy 1000kVA
- Cung cấp và lắp đặt phòng chống ồn, hệ thống ống xả, hệ thống lưu thông gió cho 03 máy trên
- Cung cấp hệ thống nhiên liệu cho máy phát điện

Date: 16-05-2011 

Nội dung cũ hơn