Tòa nhà Vinaconex-34 Láng Hạ


Nội dung thực hiện:
- Cung cấp 02 máy 1500kVA
- Cung cấp và lắp đặt phòng chống ồn, hệ thống ống khói, lưu thông gió cho 02 máy trên
- Cung cấp hệ thống cấp nhiên liệu cho máy phát điện

Date: 16-05-2011 

Nội dung cũ hơn