Hyatt Regency Danang Resort & Spa (Đà Nẵng)
Nội dung thực hiện:
- Cung cấp 03 máy 2200kVA
- Cung cấp và lắp đặt phòng chống ồn cho 03 máy trên
- Cung cấp hệ thống nhiên liệu cho máy phát, hệ thống ống khói, thoát khí thải, lưu thông gió ttrong phòng máy


Date: 24-05-2011 

Nội dung mới hơn
Nội dung cũ hơn