THP series

Máy sấy khí dùng tác nhân lạnh, dùng cho máy áp suất cao tới 45 bar và 50 bar
- Nhiệt độ điểm sương tới + 3 độ
- Lên tới 45 bar Lưu lượng: 8,5 tới 106,18 m3/phút
- Lên tới 50 bar Lưu lượng: 0.8 tới 5.0 m3/phút

Date: 03-06-2011 

Nội dung mới hơn
Nội dung cũ hơn