BMS là gì?

BMS : Building management system, là hệ thống quản lý, theo dõi, giám sát các thiết bị vận hành có trong tòa nhà, phân xưởng hay nhà máy sản xuất, nhằm đơn giản hóa tối đa việc giám sát, vận hành bằng nhân lực, đem lại sự thuận tiện, chính xác cho bộ phận quản lý.

Giới thiệu về BMS – AZBIL

Giới thiệu về BMS – AZBIL

BMS 1