ASD Series

Máy nén khí trục vít dẫn động trực tiếp

- Công suất : 18.5 kW/ 22 kW/ 25kW
- Lưu lượng : 2.09 tới 5.51 m3/phút
- ....


CSDX Series

Máy nén khí trục vít dẫn động trực tiếp
- Công suất : 75 kW/ 90 kW
- Lưu lượng : 9.88 tới 16.11 m3/phút
- .......


ASK series

Máy nén khí trục vít dẫn động đai
- Công suất : 15 kW/ 18.5 kW/ 22kW
- Lưu lượng : 3.6 tới 8.16 m3/phút
. - ......


ESD Series

Máy nén khí trục vít dẫn động trực tiếp
- Công suất : 132 kW/ 160 kW/ 200kW /250kW
- Lưu lượng : 23.9 tới 42 m3/phút
- ......


DSDX Series

Máy nén khí trục vít dẫn động trực tiếp
- Công suất : 132 kW/ 162 kW
- Lưu lượng : 14.9 tới 30.2 m3/phút
- ……


DSD Series

Máy nén khí trục vít dẫn động trực tiếp
- Công suất : 75 kW/ 90 kW/ 110kW/132 kW
- Lưu lượng : 13.62 tới 23.8 m3/phút
- ……


Máy nén khí cố định 12Trang kế