N Series ( Máy tăng áp-Booster )

Máy tăng áp loại piston,có dầu
- Áp suất : lên tới 45 bar
- Công suất : 2.2 tới 18.5 kW
- Lưu lượng : 136 tới 1400 l/phút
- .....


AIRBOX-CENTER series:

Máy Piston tích hợp máy sấy, không dầu
- Công suất : 2.2 to 7.5 kW
- Lưu lượng : 250 tới 900 l/phút
- ……


AIRBOX series

Máy Piston, không dầu
- Công suất : 2,2 to 7,5 kW
- Lưu lượng : 250 tới 900 l/phút
- ……


KCTD series

Máy Piston, hai xi lanh, không dầu
- Công suất : 1.5 tới 2.2 kW
- Lưu lượng : 2x 152 tới 2x 252 l/phút
- ……


KCT series

Máy Piston,một xi lanh, không dầu
- Công suất : 0,75 tới 4 kW
- Lưu lượng : 60 tới 575 l/phút
- ……


KCD Series

Máy Piston hai xi lanh,có dầu
- Công suất : 0.75 tới 4 kW
- Lưu lượng : 2x 80 tới 2x 590 lít/phút
- ……


Máy nén khí Piston 1