Series dùng động cơ Diesel

- Model : Từ M20 tới M 270
- Công suất : từ 14 kW tới 260 kW
- Lưu lượng : 2.0 tới 26.9 m3/phút
- ......


Series dùng động cơ xăng

- Model: M13/M15/M17
- Công suất : 13.5 kW/ 13.5 kW/ 15.3kW
- Lưu lượng : 3.6 tới 8.16 m3/phút
- ....


Series dùng động cơ điện

- Model:M 12E/M34E/M46E
- Công suất : 7.5 kW/ 22 kW/ 30 kW
- Lưu lượng : 0.82 tới 4.6 m3/phút
- .......


Máy nén khí di động 1