TA tới TF series

Máy sấy khí dùng tác nhân lạnh,sử dụng hệ thống điều khiển tiết kiệm năng lượng SECOTEC® Control
- Nhiệt độ điểm sương tới + 3 độ
- Lưu lượng : 0.6 tới 25 m3/phút
- .....


TG tới TW series

Máy sấy khí dùng tác nhân lạnh
- Nhiệt độ điểm sương tới + 3 độ
- Lưu lượng : 30.8 tới 175 m3/phút

THP series

Máy sấy khí dùng tác nhân lạnh, dùng cho máy áp suất cao tới 45 bar và 50 bar
- Nhiệt độ điểm sương tới + 3 độ
- Lên tới 45 bar Lưu lượng: 8,5 tới 106,18 m3/phút
- Lên tới 50 bar Lưu lượng: 0.8 tới 5.0 m3/phút

DC series

Máy sấy khí hấp phụ
- Nhiệt độ điểm sương tới -70 độ
- Lưu lượng : 0.15 tới 154.5 m3/phút

DTG, DTH and DTI series

Máy sấy khí hấp phụ
Nhiệt độ điểm sương tới -40 độ
Lưu lượng: 20 tới 66.7 m3/phút

DW series

Máy sấy khí hấp phụ
- Nhiệt độ điểm sương tới - 40 độ
- Lưu lượng : 17.6 tới 194.2 m3/phút

Máy sấy khí 1