Công ty Cổ Phần Luyện Thép Sông Đà - Nhà Máy sản xuất phôi thép - Hải phòng

Phạm vị cung cấp :
Máy nén khí : 4 máy DSDX 302(160KW)
Máy sấy khí : 03 máy model TA11

Nhà máy sản xuất DAP Đình Vũ Hải Phòng

Phạm vị cung cấp :
Máy nén khí : 5 máy model CSD102 (55 kW))
Máy sấy khí : 5 máy model TE 141

Xi Măng Tam Điệp

Phạm vị cung cấp :
Máy nén khí : 5 máy model DSD281(160 KW),2 máy SK 19 (11 KW)
Máy sấy khí : 5 máy model TH 451

Nhà Máy Sản Xuất Ô Tô Đồng Vàng

Phạm vị cung cấp :
Máy nén khí : 4 máy model ESD 301(160KW)
Máy sấy khí : 4 máy model TH 451

Máy nén khí 1